Smart Card Üretim Yönetimi Uygulaması

Baskı Modülü

Ürün Kutusu

Bu bölümde üretim emri oluşturulan siparişlerin baskı istasyonunda yapılan imalatlarının takibi yapılır. baskı ünitesinden lot arabaları ile çıkan kartlar, laminasyon istasyonuna teslim edilir.

Laminasyon Modülü

Ürün Kutusu

Bu bölümde Chip'lerin kartların üzerine yapıştırılmsı işlemi yapılır. Her lot için kullanılan modül adedi, fire adetleri ayrı ayrı sisteme girilir. Her bir imalat hattında kullanılan modüller ayrı ayrı izlenmektedir. Laminasyondan çıkan lot'lar personalizasyon istasyonuna geçer.

Personaliasyon Modülü

Ürün Kutusu

Bu istasyonda, üretilen kartların personalizasyon işlemleri yapılıt. Kartlara verilecek numaralar, CD'lerden alınarak işlemi yapan makinalara girişi yapılır. Tamamlanan lot'lar bu iş ünitesinden lot arabaları ile çıkan kartlar, kalite kontrol istasyonuna teslim edilir.

Kalite Kontrol Modülü

Ürün Kutusu

Bu istasyonda, üretilen kartların türüne göre örnekleme adetleri belirlenerek kontrol edilir. ayrıca tüm kartlar fiziksel dayanıklılık testlerine tabi tutulur. Tamamlanan lot'lar paketleme istasyonuna gönderilir.

Paketleme Modülü

Ürün Kutusu

Bu istasyonda, Üretim emrinde belirlenen paketleme seçeneklerine göre ürünler paketlenir. İLgili firmaya teslimine kadar ürünler depoda tutulur. Firmaya teslim edilen kartlar için depodan çıkış evrakları düzenlenir.

Tüm teslimlerde teslimle ilgili ünitelerin sorumluları lot arabalarının devir işlemlerini sistemden yaparlar. Lot tarihçesinden hangi lot'un ne zaman kim tarafından kime teslim edildiği görülebilir.

Tüm lot arabaları o lot ile ilgili fireleri kengi içerisindeki atık kutusunda biriktirir. lot arabasının mamul deposuna girişinden önce bu atıklar ayrılır.

Atık ürünlerin imha işlemleri üç imza ile yapılmaktadır. bu imzaların sisteme girilmesi ile bu hammaddeler depo'dançıkılmış kabul edilir. Imha evrakları düzenlenerek malzemelerin imha edilmesi sağlanır.

Smart Card Üretim Yönetim Modüller

A'dan Z'ye üretimin her aşamasını kontrol edebilmek artık elinizde.