İlaç Takip Sistemi Programı

Bu uygulama İlaç Eczacılık Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen standartlara uygun olarak üertici firmaların yapmaları zorunlu hale gelen üretim bildirimleri ve deaktivasyon bildirimlerinin yapılmasını sağlar. İlaç Takip Sistemi çözümü olarak üretilen diğer uygulamalardan farklı olarak, aynı anda çok sayıda ürün ve üretim lotu için işlem yapılabilmesine izin verir. Kullanıcı ekranları bildirim süresince kullanılabilir durumda olur.

İlaç Takip Sistemi Programı çoklu dil desteği ile yazılmıştır. Karekod bilgilerinin sisteme alınması için farklı yöntemler hazır olarak sunulmaktadır. Bunlar

  • Tek database üzerinden Yükleme
  • Database - Database Transfer Methodu ile Yükleme
  • XML Dosyalarından Yükleme
  • Text Dosyalardan Yükleme

Kullanılan veri tabanı olarak Oracle veri tabanı ile çalışmaktadır. Müşterilerin mevcut sistemlerine göre diğer veri tabanlarından bilgi alınmaktadır.

Ürünün genel özelliklerinden bazıları ve ilgili ekran görünümleri aşağıda ilginize sunulmuştur.

Görünüm Alternatifleri

Ürün Bazında Görünüm

Ürün Görünümü

Mevcut ürün ailesindeki ürünler, üst kategori, alt kategori, ürün formu, lot seviyelerinde gösterilir. Dosyalar background'da yeniden eskiye doğru yüklendiğinden en son çalışılan dosyalar hemen yüklenir; diğer dosyaların yüklenmesi arka planda devam ederken, siz çalışmaya başlayabilirsiniz.

Tarih Bazında Görünüm

Tarihsel Görünüm

Benzer şekilde aktarılan dosyalar, aktarım tarihlerine göre yeniden eskiye doğru yıl / ay / gün /dosya sırasına göre gösterilir. Öncelikle en yeni kayıtlar daha sonra eski kayıtlar yüklenir. Yükleme işlemi arka planda devam ederken kullanıcı çalışmasına başlayabilir.

İşlemler

Aktivasyon İşlemleri

Aktivasyon

Çok sayıda ürün/dosya için aktivasyon işlemleri paralel olarak başlatılabilir. Başlatılırken gönderilecek kayıt sayısı, her bir gönderimdeki karekod sayısı ve paralel gönderici adetleri belirlenir. Gönderici başına düşen adet hesaplanarak, her bir gönderici paralel olarak çalışmaya başlar.

Deaktivasyon İşlemleri

Multi Thread

Sağlık bakanlığının belirlemiş olduğu deaktivasyon sebeplerine göre, ürün, dosya ve lot bazında iptaller yapılabilir.

Diğer Özellikler

Multi Thread özelliği

Multi Thread

Paralel gönderim süresince göndericilerin durumu; ilerleme yüzdeleri ekrandan takip edilebilir.

Çoklu Dil Desteği

Deaktivasyon Deaktivasyon

Uygulama çoklu dil desteği ile hazırlanmıştır. Mevcut halinde Türkçe ve ingilizce olarak kullanılabilir. Gerekli olması halinde diğer dillerin entegrasyonu yapılabilir.